lørdag 7. april 2012

Skarvanfjellet

Ski på helt ned til grustaket. Påskefjellet har vært eksemplarisk i år!

Fin nedkjøring...

Vindstille og fint.

Alene om en går opp mer fra nord-øst.

Fin, tørr nysnø oppå glatt stuegulv.


Er jo ikke så god til å gå hvor det er folk, så nøyet meg med å krysse Skogshornenna her.