tirsdag 26. mars 2013

I magen på underholdningsmonsteret

Nesten folketomt om formiddagen

Godt å kjøre noen turer!

Veldig fine forhold!

Tinden

Totten - tenk å få heis direkte opp fra sentrum!

Noen fine snøformasjoner

Fremdeles ikke kø i heisen til lunsj