mandag 1. april 2013

Furuvegen zoo våkner til liv

Flaggspetten er en effektiv vekkeklokke. Her er frua.

Trillingene til frokost.

Ekornet spiser ufortrødent videre, men gløtter over kanten og sjekker situasjonen når bukken blir for tøff. Ni rådyr her i formiddag.