torsdag 11. april 2013

Furvegen zoo

Ekorn og rådyr

Frua her er supergravid - Jørn håndforer henne nesten gulrøtter

Kamo-bokfinker

Kamo-dompaper

Vi fikk tilbake snøen i dag - blir bra det her!

Horder av bokfinker. Hvor kommer de fra? Hundretalls

Så lurer jeg på hvordan de unngår å kollidere i luften - det går unna her!