fredag 19. april 2013

Liv og røre

Dompap, bjerkefink, bokfint og grønnsisik kjemper om plassen

Det er nok til alle!