mandag 15. april 2013

På terrassen, i naturen

To kongeørn suser over oss

Det småraser litt på Storehorn

Bukken takker for brunchen