onsdag 3. april 2013

Storevann rundt

Brua over Nøra - fremdeles mye snø

Ikke så mange folk i sporet

Bare nedover fra Trefta