lørdag 19. desember 2015

Grus

Jørn får hjelp til å få ut gruslassene før kulden kommer

Blir god plass til lagring bak garasjen nå