tirsdag 8. mars 2016

15 cm vann

Sjekker anlegget når vannet er bare 15 cm over sjøkartnull

Akkurat så det ikke butter

Kan vasse over til skjæret

Litt ulendt, men fint!

To løver i Rødøy