torsdag 24. mars 2016

Fiskevær

Havblikk og stille før regnet kommer - vi fikk uer, torsk og fin sei!

Redningsskøyta Skuld på tur til Vågaholmen