lørdag 26. mars 2016

Havørna glaner

Vanskelig når de kommer så nær og i motlys, men det er lett å se at hun her er litt gretten

...eller litt forbauset?