torsdag 3. mars 2016

Sørover

I Våg

Fugløya sett nordfra