torsdag 26. mai 2016

Langs veien

På kveldstur til Jektvik - flere folkemøter

Fint langs veien 

Reppen og Flatfjellet der bak Hesten

Rismålsskardet - fremdeles mye snø

Helgeland smolts anlegg er i drift, men fremdeles ikke ferdig bygget

Ut over fjorden på hjemtur

Ei elgku som ikke var særlig sky