lørdag 4. juni 2016

Kortreist velværecamp

Tusler over Likhammaren fredag kveld. Blåbær om litt

Storgjedden og Vågaholmen

Tryggestadvika

Våga med kommunehuset og Kystens varehus, A. Hansen

Mer myrull

Våre hyggelige naboer