fredag 24. juni 2016

Ørna underholder

Fin sommerkveld

Gammelørna er dreven på å hente måsunger

Måkene tar igjen

Gamla her er lett å kjenne på flystilen Isen 

Vannscootertesting 

Ser gøy ut!

Nattlampen er på

Han Pus på vakg

Månen