onsdag 27. juli 2016

Bullingsholmen

Blankstille i kveld - vi tar gummien på ekspedisjon til Bullingsholmen

 Holmen som gir oss le fra sør - hadde ikke vært i land her enda

Ulendt terreng, men rundt på alle oddene. Kanskje sende Han Pus på sommerleir her for å ta ut noe vånd. Eller håpe på hubroinvasjon!

Rogna

Store flokker med rødnebbterner holder til på sørsiden

Tilbake - makrellen koker i sundet, uke ut og uke inn

Og jeg koker litt på terrassen. Lyset er nydelig halv elleve.