mandag 25. juli 2016

Ettermiddagsdykk

Jørn fridykker – det er ikke sikt, så vi må ned for å sjekke noe

Svenolsavika og Tryggestadvika

Han flyter!