lørdag 6. august 2016

Syssling

Hyggelig å rydde etter jobben i går

Tau kan brukes til alt! 

Noen har om mulig enda proffere hjelp med kaiene – Seløy undervannsservice jobber i Reppen

Det blir grønt oppe!