onsdag 7. september 2016

Vannkraft!

Den hyggelige lille elven fra Øvre Kjettavatn er et monster. Passer i dag

På befaring hos Smisto som bygger ut norges største vannkraftverk på 10 år, Smibelg og Storåvatn. Her bor det 130 mann nå – uten veiforbindelse eller anen infrastruktur enn den de lager selv

Massive fyllinger etter et år

Stuffen – innerst i tunnelen

Det bores til nye salver

I dag skal det støpes i turbinhallen

Sammen med ledelsen fra SKS og Helgeland kraft som eier Smisto sammen

Borehode og Hære IV, ferga med ekstra lang landgang

Vått – og det liker en i denne bransjen