onsdag 12. oktober 2016

Travle hjemme

Gjerøy kommer inn med pendlerne hver morgen

NEX skal til Bodø. Vi får beiset siste strøk på naustet i dag!

Høstfarger

Fint i skogen enda

Litt grå dag, men sprøtt lys om kvelden

Tegneseriefarger

Solen går ned over ryggen på løva

En oter leker i sundet

Farger

Lavvann - kaia ligger skjermet bak skjeret

Niser i innseilingen til Våga

Han Pus er med på kveldstur

Henger ute til det blir helt mørkt