torsdag 2. mars 2017

Senkveld på Hammaren

Alltid godt å komme seg ut, selv om en ikke kommer hjem før sent

Nordlyset kom og gikk raskt 

Vi har da mer lys å navigere etter

Veldig lavt vann - godt vi har lang landgang