lørdag 18. mars 2017

Snøen kom tilbake

Tett snødrev over åsene

Klarner etterhvert

Hafsmogrenda og Vågaholmen


Hjemover

Fortøyningene synes gode

Blir møtt når vi kommer hjem