søndag 21. mai 2017

Ternene ankom

Klart, fint vann

Sommervarme og frottékjolevær

Trafikk over Svartisen

Ternene kom – kanskje noen dager senere enn tidligere

Friskt og mindre pollen her nede