fredag 9. juni 2017

Hjemtur

Stille og fint

Skyss fra Støtt til Ørnes

Deilig på dekk. Kollegaer fra nabokommunene i nord, Meløy og Gildeskål

Den gamle småbåthavnen i Ørnes