lørdag 17. juni 2017

Pus på tur over åsen

Fint med nybåten på svai innenfor Vågaholmen

Halen til værs etter å ha blitt båret opp åsen

Godt med litt fuktig vær

Frodig på vestsiden

Kompisen henger med