lørdag 15. juli 2017

Midnatt

Klokken tolv

Halv ett - mot vest