lørdag 8. juli 2017

Uer og sei

Fint fiskevær - vil sikre helgemiddagene

Da ble det sei og uer

En sværing, NCLs Norwegian Jade. 2400 passasjerer og 1100 mannskap. Da er befolkningen i kommunen firedoblet en stund. De får holde seg på rett kjøl!