lørdag 15. juli 2017

Våt tur

Trafikk i leia til Vågaholmen

Søkk våte blåklokker holder ut

Tistel, dryppende våt

Salaten vår blir diger

Det klarner i øst

Grått i vest fremdeles