mandag 30. mai 2016

Folkemøte i Tjongsfjorden

Hallen og samfunnshuset vegg i vegg

Snakk om fin skolegård. Dette var det siste i rekken av folkemøter om kommunereformen. Nå gjenstår opinonsundersøkelser og kommunestyrets beslutning.