onsdag 1. juni 2016

Hjemtur

Hjemtur etter to dager på fylkesmannens økonomikonferanse i Bodø. 

Må stoppe ved Engabreen

Hjemme er hagen pyntet med myrull

Godt å rekke kveldssolen her

Fikk plantet ut noen urter og blomster på tampen

Midnattsolen treffer hatten til Rødøyløva