lørdag 8. oktober 2016

Båttur i solnedgangen

Over Rødøyfjorden

Nordværnes

Inn Tjongsfjorden

Hjemme!

Ved kai før det blir mørkt

NEX passerer - klokken er 1835

Månen tar over