lørdag 19. november 2016

Dugnad i Hamn

Noen trosser skulle strammes opp og sjekkes

Jann Odins arbeidslag

Supervising