torsdag 6. april 2017

Likhammaren

Vær her og der

Han Pus blir med på en kveldstur over åsen

Fjordlast på tur inn

Nede ved naustet når hun går igjen