søndag 14. mai 2017

Josefåsen i varmen

Kontraster

Fint og varmt i skogen

Åsen i godvær

En nabo på veien