torsdag 25. mars 2021

Det letter etter stormen


Skifte ut noe tauverk


Hestehoven kommer ut av ingenting

Vinduene er helt saltet ned. Må spyles av.

Våryr katt