torsdag 25. mars 2021

Nydelig ettermiddag

Nysnø ned til 700 meter

Stille på fjorden

Godt en har briller i båten

Båten skal hjem

Klar for aktivitetspåske i kohorten